Jean Elsen & ses Fils n.v.

In totaal vertrouwen en discretie

Jetons, penningen en eretekens

Belangrijke verzamelingen door ons geveild :

 • verzameling munten, penningen en jetons van Karel van Lotharingen (veiling 17)
 • belangrijke verzameling van historische penningen (veiling 99)
 • verzameling Y. Kenis, Brussel: penningen en jetons van de Oostenrijkse periode (18e eeuw) (veiling 100) 
 • verzameling A. Symkens, Luik: historische penningen van de Lage Landen eretekens (veilingen 123, 124, 127) 
Elson coins

Enkele resultaten

 • Zuidelijke Nederlanden, 1567. Margaretha van Oostenrijk, hertogin van Parma, gouvernante der Nederlanden – verkocht voor 2.830 € (veiling 131, lot 1133)
 • Zuidelijke Nederlanden, 1585. Beleg van Antwerpen door Alexander Farnese – verkocht voor 2.360 € (veiling 129, lot 1345)
 • Zuidelijke Nederlanden, (1670). Confrérie de Notre-Dame de l’Arbre Sec à Bruges – verkocht voor 4.485 € (veiling 131, lot 1140)
 • Zuidelijke Nederlanden, Karel van Lothringen, 1757. Wederopbouw van de sluis van Slyckens bij Oostende – verkocht voor 16.520 € (veiling 131, lot 1150)
 • Zuidelijke Nederlanden, 1789. Viering van de Brabantse Revolutie door de smeerders van Brussel – verkocht voor 9.440 € (veiling 131, lot 1161)
 • Heilige Roomse Rijk, (1745). Maria-Theresia, keizerin, koningin van Hongarije en Bohemië – verkocht voor 14.160 € (veiling 100, lot 554)
 • Heilige Roomse Rijk, 1760. Huwelijk van aartshertog Joseph met Isabella van Bourbon-Parme in Wenen – verkocht voor 11.800 € (veiling 124, lot 1824)
 • Frankrijk, 1667. Invasie van Vlaanderen door de Franse troepen – verkocht voor 4.000 € (veiling 131, lot 1216)
 • Turkije, 1850. Regeneratie van het Ottomaanse Rijk door Abdul Mejid – verkocht voor 4.000 € (veiling 112, lot 2343)
 • Verenigde Belgische Staten, 1790. Patriotisch ereteken – verkocht voor 1.770 € (veiling 129, lot 146)
 • België, 1832. Penning van de cholera-epidemie – verkocht voor 4.250 € (veiling 123, lot 1702)
 • België, 1858. Eremedaille voor Ambtenaren en Beamten der Gevangenissen – verkocht voor 8.850 € (veiling 124, lot 1894)
 • België, Leopoldsorde. Militair Commandeur in goud – verkocht voor 2.240 € (veiling 126, lot 1706)
 • Groot-Brittanië, The royal Victorian Order – verkocht voor 3.070 € (veiling 132, lot 1451)
 • Mexico, Grootofficier in de Orde Onze Lieve Vrouw van Guadalupe – verkocht voor 7.900 € (veiling 127, lot 1884)
 • Russland, Orde van de Heilige Vladimir, kruis van 3e klasse – verkocht voor 21.240 € (veiling 123, lot 1680)

Bel voor een afspraak