top of page

In totaal vertrouwen en discretie

Topstukken 2019

Veiling 143

Topstukken - veiling 143

Veiling 143 - 7 december 2019

Onze veiling 143 zal op 7 december 2019 gehouden worden. De catalogus begint met een mooie serie antieke munten, waaronder een verzameling Romeinse bronzen, en een selectie van middeleeuwse munten, inbegrepen zeldzame Karolingische denieren. De namiddag sessie wordt gewijd aan munten uit de Zuidelijke Nederlanden, met een belangrijke verzameling continentale sterlingen en verscheidene munten uit Celles, Dinant, Luik en Cugnon. Daarna volgen de Belgische munten, o.a. een uitzonderlijke gouden 100 frank 1911 met Vlaamse legende, dan de moderne en oosterse munten. We sluiten af met een aanbod jetons, medailles en eretekens, waaronder een interessante verzameling spoorwegenpenningen.

Jean Elsen & ses Fils n.v. veiling 142

Topstukken - veiling 142

Veiling 142 - 14 september 2019

Onze veiling 142 zal op 14 september 2019 gehouden worden. De catalogus begint met een verzameling Griekse munten, waaronder een mooie serie van munten uit Magna Graecia. Daarna volgt een verzameling Romeinse munten en een selectie van middeleeuwse munten. De namiddag sessie wordt gewijd aan munten uit de Zuidelijke Nederlanden en België, dan de moderne en oosterse munten en uiteindelijk een geheel van penningen en medailles.

2019
Veiling Elsen 141

Topstukken - veiling 141

Veiling 414 - catalogus

Onze veiling 141 zal op 15 juni 2019 gehouden worden. De catalogus begint met een selectie van antieke munten, een mooie serie van munten uit de Zuidelijke Nederlanden en een verzameling munten van het Koninkrijk België. De namiddag sessie wordt gewijd aan een uitzonderlijke verzameling Franse koninklijke munten, dan de moderne en oosterse munten en uiteindelijk een geheel van penningen en decoraties.

veiling 140

Topstukken - veiling 140

Veiling 140 - catalogus

Onze veiling 140 zal gehouden worden op 16 maart 2019. De catalogus begint met een selectie van antieke munten, waaronder een mooie serie van Parthische en Sassanidische munten, dan de munten uit de Middeleeuwen en de Zuidelijke Nederlanden, een verzameling van Belgische munten, een geheel van Franse munten en een uitzonderlijke verzameling van munten uit de Nederlanden. De namiddag sessie wordt gewijd aan moderne en oostelijke munten, een verzameling Napoleontischen medaillen en uiteindelijk gewichtdozen en decoraties.

Topstukken 2018

[company–name] veiling 139 - 8 dec. 2018

Topstukken -  veiling 139

Veiling 139 - catalogus

Onze veiling 139 zal gehouden worden op 8 december 2018. De catalogus bevat antieke munten, waaronder een verzameling van Romeinse denarii, een mooie serie van munten uit de vroege middeleeuwen, een geheel van middeleeuwse Bretonse munten, een mooie selectie van munten uit de Zuidelijke Nederlanden, alsook moderne en oostelijke munten, en uiteindelijk een grote verzameling van Afrikaanse biljeten.

Jean Elsen & ses Fils n.v. veiling 138

Topstukken -  veiling 138

Veiling 138 - catalogus

Onze veiling 138 zal gehouden worden op 8 september. De catalogus bevat de verzameling Alfred Blondel van Griekse munten en de verzameling Marcel Hendrickx van Luik en Maaslandse heerlijkheden. Alsook een aanbod van Romeinse aurei, een oude vondst van gouden munten uit de tijd van Keizer Karel, een verzameling van munten van Africa en penningen van Congo.

Jean Elsen & ses Fils s.a. vente 137

Topstukken -  veiling 137

Veiling 137 - catalogus

Onze veiling 137 zal gehouden worden op 9 juni 2018. De catalogus bevat de verzameling Aimé Haeck van munten van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. Alsook een aanbod Griekse, Romeinse, Byzantijnse en middeleeuwse munten, uit de Moderne Tijden, het Oosten en de verzameling notaris Antoine Fobe van jetons van de Franse notariaat.

Jean Elsen & ses Fils n.v. veiling 136

Topstukken -  veiling 136

Veiling 136 - catalogus

Onze veiling 136 zal gehouden worden op 24 maart 2018. De catalogus bevat een verzameling van Byzantijnse gouden munten, de verzameling Casterman van munten uit Doornik, de verzameling Martiny van Gentse munten, de verzameling Nef van munten uit Henegouwen en een belangrijk aanbod Griekse, Romeinse en middeleeuwse munten, munten uit het Koninkrijk België, de Moderne Tijden en het Oosten.

Topstukken 2017

[company_name veiling 135

Topstukken -  veiling 135

Veiling 135 - catalogus

Onze veiling 135 zal gehouden worden op 9 december 2017. De catalogus bevat verzamelingen van Griekse, Romeinse en Byzantijnse munten, munten uit de Hoge en Late Middeleeuwen, een verzameling munten van Lotharingen, de verzameling Claude Nef (Namen, Poilvache en Luxemburg), en een belangrijk aanbod munten van de Zuidelijke Nederlanden, het Koninkrijk België en de Moderne Tijden.

Jean Elsen & ses Fils n.v. veiling 134

Topstukken -  veiling 134

Veiling 134 - catalogus

Onze volgende veiling vindt plaats op 9 september 2017. De catalogus bevat verzamelingen van de Kelten, van de Lagiden, Alexandria, Byzantium, Middeleeuwen, Moderne Tijden, penningen, eretekens.

Bel voor een afspraak

2018
2017
bottom of page